Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Út khôn ngoan

Chương trình đề cử cấp tỉnh

Chương trình đề cử cấp tỉnh

Mười ba tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada có luật và chính sách của Chương trình Đề cử Tỉnh của riêng họ. Vì mỗi tỉnh có dân số và nền kinh tế khác nhau, chương trình nhập cư của tỉnh đó được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu kinh tế và nhân khẩu học của tỉnh.

Quebec có chính sách nhập cư của tỉnh và vùng lãnh thổ và chương trình nhập cư của riêng mình. Mỗi tỉnh có dân số và nền kinh tế khác nhau, và mỗi tỉnh được phép xây dựng chính sách nhập cư của riêng mình phù hợp với nhu cầu kinh tế, nhân khẩu học và kinh tế của mình.

Mỗi tỉnh, ngoại trừ Quebec, điều hành một số luồng PNP và mỗi tỉnh đã thiết kế luồng của họ để giúp đạt được các mục tiêu nhập cư duy nhất của mình.

Các tỉnh của Canada không thể tự mình cấp quy chế thường trú nhân, và chính phủ liên bang phê duyệt quyết định cho cư trú lâu dài tại Canada.

PNP là một lựa chọn phổ biến vì chúng có thể là cách nhanh nhất để sống lâu dài ở Canada. Tiêu chí đủ điều kiện và thủ tục đăng ký khác nhau, nhưng tất cả các tỉnh (ngoại trừ Quebec) đều vận hành nhiều luồng PNP.

Điều này có nghĩa là đảm bảo được đề cử cấp tỉnh luôn là một bước trong quy trình gồm một hoặc hai phần. Các ứng viên thành công được Tỉnh bang đề cử để nộp đơn xin thường trú tại Lãnh thổ.

Vì lý do này, chương trình đề cử cấp tỉnh được coi là một giải pháp thay thế cho chương trình thường trú nhân của chính phủ liên bang dành cho các tỉnh và vùng lãnh thổ.

Các yêu cầu của chương trình Đề cử cấp tỉnh và thủ tục nộp đơn rất khác nhau giữa các tỉnh.

Danh sách Chương trình Đề cử Tỉnh và Tình trạng

Tỉnh Canada Nhập cảnh nhanh Mở hoặc Đóng Express Entry được liên kết Yêu cầu công việc
Alberta Cơ hội ở Alberta Mở cho các ứng dụng Không
Alberta Nông dân tự kinh doanh Mở cho các ứng dụng Không Không
British Columbia Express Entry BC: Công nhân lành nghề Chấp nhận EOI
British Columbia Express Entry BC: Healthcare Professional Mở cho các ứng dụng
British Columbia Express Entry BC: Cao học Quốc tế Chấp nhận EOI
British Columbia Express Entry BC: International Post-Graduate Mở cho các ứng dụng Không
British Columbia Kỹ năng Nhập cư: Công nhân lành nghề Chấp nhận EOI Không
British Columbia Kỹ năng Nhập cư: Chuyên gia chăm sóc sức khỏe Mở cho các ứng dụng Không
British Columbia Kỹ năng Nhập cư: Cao học Quốc tế Chấp nhận EOI Không
British Columbia Nhập cư theo kỹ năng: Đầu vào và Bán kỹ năng Chấp nhận EOI Không
British Columbia Kỹ năng Nhập cư: Sau Đại học Quốc tế Mở cho các ứng dụng Không Không
British Columbia Doanh nhân Chấp nhận EOI Không Không
British Columbia Nhập cư doanh nhân - Thí điểm khu vực Mở Không Không
Manitoba Dòng giáo dục quốc tế (IES): Thực tập sau đại học Chấp nhận EOI Không Không
Manitoba Dòng Giáo dục Quốc tế (IES): Thí điểm Doanh nhân Sinh viên Quốc tế Chấp nhận EOI Không Không
Manitoba Công nhân lành nghề ở nước ngoài Chấp nhận EOI Không Không
Manitoba Công nhân lành nghề ở nước ngoài - Express Entry Chấp nhận EOI Không
Manitoba Người lao động có tay nghề ở nước ngoài - Vốn nhân lực Khai trương sớm Không Không
Manitoba Công nhân lành nghề ở Manitoba Chấp nhận EOI Không
Manitoba Công nhân lành nghề ở Manitoba - Tuyển dụng trực tiếp từ nhà tuyển dụng Khai trương sớm Không
Manitoba Công nhân lành nghề ở Manitoba - Kinh nghiệm làm việc tại Manitoba Khai trương sớm Không
Manitoba Nhà đầu tư kinh doanh: Doanh nhân Mở cho các ứng dụng Không Không
Manitoba Nhà đầu tư kinh doanh: Nhà đầu tư trang trại Mở cho các ứng dụng Không Không
Manitoba Dòng giáo dục quốc tế (IES): Việc làm trong nghề nghiệp Chấp nhận EOI Không
Manitoba Sáng kiến ​​hướng tới cộng đồng của Morden Mở cho các ứng dụng Không Không
New Brunswick NB Express Entry Chấp nhận EOI Không
New Brunswick Công nhân lành nghề NB Mở cho các ứng dụng Không
New Brunswick Dòng khởi nghiệp NB Mở cho các ứng dụng Không Không
New Brunswick Khởi nghiệp sau đại học Chấp nhận EOI Không Không
Newfoundland và Labrador Công nhân lành nghề Express Entry Mở cho các ứng dụng
Newfoundland và Labrador Người công nhân có kĩ năng Mở cho các ứng dụng Không
Newfoundland và Labrador Tốt nghiệp quốc tế Mở cho các ứng dụng Không
Newfoundland và Labrador Doanh nhân sau đại học quốc tế Mở cho các ứng dụng Không Không
Newfoundland và Labrador Doanh nhân quốc tế Mở cho các ứng dụng định kỳ Không Không
Northwest Territories Nhập cảnh nhanh Mở cho các ứng dụng
Northwest Territories Công nhân lành nghề Mở cho các ứng dụng Không
Northwest Territories Nhân viên tác động nghiêm trọng Mở cho các ứng dụng Không
Northwest Territories Kinh doanh Mở cho các ứng dụng Không Không
Nova Scotia Nhu cầu: Express Entry - Loại A Mở cho các ứng dụng
Nova Scotia Nhu cầu: Express Entry - Loại B Đóng Không
Nova Scotia Kinh nghiệm: Express Entry Mở cho các ứng dụng Không
Nova Scotia Các ưu tiên của Thị trường Lao động Không cần làm gì cả Không
Nova Scotia Ưu tiên của Thị trường Lao động cho Bác sĩ Mở cho các ứng dụng
Nova Scotia Dòng công nhân lành nghề - Công nhân lành nghề Mở cho các ứng dụng Không
Nova Scotia Nova Scotia Nghề nghiệp trong Dòng nhu cầu Mở cho các ứng dụng Không
Nova Scotia Doanh nhân Chấp nhận EOI Không Không
Nova Scotia Doanh nhân sau đại học quốc tế Chấp nhận EOI Không Không
Nova Scotia Bác sĩ Mở cho các ứng dụng Không
Ontario Thí điểm nhập cư khu vực Mở cho các ứng dụng Không
Ontario Ưu tiên về Nguồn nhân lực - Ứng viên FSW Không cần làm gì cả Không
Ontario Ưu tiên về Nguồn nhân lực - Ứng viên CEC Không cần làm gì cả Không
Ontario Giao dịch có tay nghề Không cần làm gì cả Không
Ontario Công nhân lành nghề nói tiếng Pháp - ứng viên FSW Không cần làm gì cả Không
Ontario Công nhân có tay nghề nói tiếng Pháp - ứng viên CEC Không cần làm gì cả Không
Ontario Lời mời tuyển dụng của nhà tuyển dụng - Người lao động nước ngoài Đóng cửa vào lúc này Không
Ontario Đề nghị tuyển dụng của nhà tuyển dụng - Kỹ năng theo yêu cầu Mở cho các ứng dụng Không
Ontario Lời mời làm việc của nhà tuyển dụng - Sinh viên quốc tế Đóng cửa vào lúc này Không
Ontario Cao học Thạc sĩ Tạm dừng Không Không
Ontario Cao học Tiến sĩ Mở cho các ứng dụng Không Không
Ontario Doanh nhân Chấp nhận EOI Không Không
Prince Edward Island Nhập cảnh nhanh Chấp nhận EOI Không
Prince Edward Island Tác động lao động - Công nhân lành nghề Chấp nhận EOI Không
Prince Edward Island Tác động lao động - Người lao động quan trọng Chấp nhận EOI Không
Prince Edward Island Tác động lao động - Sau đại học quốc tế Chấp nhận EOI Không
Prince Edward Island Tác động kinh doanh - Giấy phép lao động Chấp nhận EOI Không Không
Quebec Chương trình công nhân lành nghề Quebec Chấp nhận EOI Không Không
Quebec Chương trình Trải nghiệm Quebec (PEQ) - Người lao động nước ngoài tạm thời Mở cho các ứng dụng Không Không
Quebec Chương trình Trải nghiệm Quebec (PEQ) - Sinh viên Quốc tế Mở cho các ứng dụng Không Không
Quebec Chương trình Doanh nhân Mở nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 2019 năm 30 đến ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX Không Không
Quebec Chương trình công nhân tự kinh doanh Mở nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 2019 năm 30 đến ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX Không Không
Quebec Chương trình nhà đầu tư Tạm dừng đến ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX. Không Không
Saskatchewan Doanh nhân sau đại học quốc tế Mở cho các ứng dụng Không Không
Saskatchewan Kinh nghiệm ở Saskatchewan: Lĩnh vực khách sạn Mở cho các ứng dụng Không
Saskatchewan Kinh nghiệm Saskatchewan: Tài xế xe tải đường dài Mở cho các ứng dụng Không
Saskatchewan Lao động có tay nghề quốc tế: Saskatchewan Express Entry Chấp nhận EOI Không
Saskatchewan Công nhân có tay nghề quốc tế: Nghề nghiệp theo yêu cầu Chấp nhận EOI Không Không
Saskatchewan Công nhân có tay nghề quốc tế: Đề nghị việc làm Mở cho các ứng dụng Không
Saskatchewan Kinh nghiệm Saskatchewan: Giấy phép lao động hiện tại Mở cho các ứng dụng Không
Saskatchewan Kinh nghiệm ở Saskatchewan: Chuyên gia y tế / Dự án lĩnh vực khách sạn, Dự án tài xế xe tải đường dài Mở cho các ứng dụng Không
Saskatchewan Kinh nghiệm Saskatchewan: Sinh viên Mở cho các ứng dụng Không
Saskatchewan Doanh nhân Chấp nhận EOI Không Không
Saskatchewan Chủ trang trại và người điều hành Mở cho các ứng dụng Không Không
Yukon Chương trình cộng đồng Yukon Mở cho các ứng dụng Không
Yukon Nhập cảnh nhanh Mở cho các ứng dụng
Yukon Người công nhân có kĩ năng Mở cho các ứng dụng Không
Yukon Nhân viên tác động nghiêm trọng Mở cho các ứng dụng Không
Yukon Người được đề cử kinh doanh Mở cho các ứng dụng Không Không

Luồng PNP thụ động là gì

Thụ động Nhập cảnh nhanh luồng cho phép chính quyền cấp tỉnh tìm kiếm trong nhóm Express Entry cho các ứng viên đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Các luồng này là thụ động vì ứng viên không thể gửi Biểu hiện quan tâm (EOI) hoặc nộp đơn trực tiếp cho họ.

Kết quả mới nhất của chương trình đề cử cấp tỉnh

Ontario Luồng doanh nhân 21 ứng cử viên được mời với số điểm tối thiểu từ 144 đến 200. 27 Tháng Tám 2020
Saskatchewan Nghề nghiệp theo yêu cầu 570 lời mời được cấp cho các ứng viên Nghề nghiệp Theo Yêu cầu. 26 Tháng Tám 2020
Ontario Luồng ưu tiên vốn con người 703 ứng cử viên được mời với số điểm tối thiểu từ 466 đến 475. 26 Tháng Tám 2020
British Columbia Kỹ năng Nhập cư và Nhập cảnh nhanh BC 72 lời mời đã được cấp cho các ứng viên Nhập cư Kỹ năng, Express Entry BC trong buổi rút thăm Thử nghiệm Công nghệ. 25 Tháng Tám 2020
Prince Edward Island Danh mục tác động lao động và Express Entry 305 lời mời Giấy phép Lao động Kinh doanh Doanh nhân và 71 lời mời Tác động Lao động và Express Entry đã được phát hành. 20 Tháng Tám 2020

Chương trình đề cử tỉnh Manitoba

Tỉnh Manitoba, nằm giữa các tỉnh Ontario và Saskatchewan, về nhiều mặt là cửa ngõ vào miền tây Canada. Với nền kinh tế chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp, Manitoba là động lực chính cho sự thịnh vượng của Canada với tư cách là một tỉnh.

Người Manitobans được hưởng lợi từ các cộng đồng chặt chẽ của nhiều thị trấn nhỏ và khu vực nông thôn của tỉnh. Thủ đô Winnipeg là nơi có dân số đông nhất Canada và là thành phố lớn thứ hai trong cả nước sau Toronto.

Chương trình Đề cử Tỉnh Manitoba này cho phép những người có kỹ năng và kinh nghiệm được tỉnh tìm kiếm để có được Chứng chỉ Đề cử Tỉnh Manitoba.

Loại Công nhân Đủ điều kiện chạy như sau:

Các ứng cử viên đủ điều kiện trả lời một loạt câu hỏi trực tuyến nhưng không tải lên tài liệu trước khi gửi hồ sơ của họ đến một nhóm các trung tâm quan sát bầu cử.

Nếu bạn là một trong những ứng cử viên có điểm số cao nhất, bạn sẽ được mời gửi hồ sơ đến MPNP. Bạn sẽ nhận được điểm dựa trên các câu trả lời mà bạn đã đưa ra và hồ sơ của bạn sẽ được thêm vào nhóm các ứng viên phù hợp khác.

MPNP của bạn sau đó sẽ được phân loại theo một số yếu tố và bạn sẽ đủ điều kiện để được lựa chọn làm ứng cử viên.

Có một số biểu hiện quan tâm mà các ứng cử viên có thể gửi đến Chương trình Đề cử Tỉnh Manitoba (MPNP). Hiện tại có bốn lĩnh vực mà hệ thống MPNP bày tỏ sự quan tâm hoạt động:

  • dòng di cư của lao động có tay nghề cao
  • thị trường lao động
  • cơ hội việc làm
  • phát triển kinh tế
  • giáo dục

Chương trình đề cử tỉnh Manitoba

Mô hình Chương trình lao động có tay nghề tại Manitoba nhằm vào những người nước ngoài đã có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba và đã làm việc tại tỉnh vào thời điểm nộp đơn.

Mô hình Lộ trình trải nghiệm Manitoba là một nhóm các chuyên gia từ danh mục Manitoba. Nó có tính cạnh tranh cao và chỉ dành cho những ứng viên có hồ sơ cạnh tranh nhất.

Công nhân lành nghề Manitoba là luồng hơi nhắm mục tiêu đến những người nước ngoài đã có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba và những người đã làm việc tại Manitoba ít nhất một năm trước khi nộp đơn và tối đa ba năm ở Canada.

Mô hình Lộ trình tuyển dụng trực tiếp của nhà tuyển dụng là một luồng dành cho các chuyên gia có trụ sở tại Manitoba, dự kiến ​​sẽ bắt đầu nhận đơn vào năm 2021. Luồng này dành cho những ứng viên tham dự các cuộc phỏng vấn việc làm với các nhà tuyển dụng MPNP trên khắp Canada. Những ứng viên nhận được lời mời làm việc thành công sau một buổi tuyển dụng được mời đăng ký vào luồng này.

Chương trình đề cử tỉnh Ontario

Cảnh quan đa dạng của Ontario bao gồm từ lá chắn Canada giàu đá, giàu khoáng chất đến hơn 250,000 hồ chiếm 60/XNUMX trữ lượng nước ngọt của thế giới. Ngoài ra, khoảng XNUMX% diện tích được phân loại là có rừng, là khu rừng lớn thứ hai trên thế giới.

Chủ nghĩa đa văn hóa rất được tôn vinh ở Ontario, và Toronto được coi là thành phố đa văn hóa nhất trên thế giới. Trên thực tế, hàng trăm ngôn ngữ và thổ ngữ được sử dụng ở đây, bao gồm một số thổ dân Algonquin - Iroquois.

Chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP) hỗ trợ các nhà tuyển dụng bằng cách tạo điều kiện tuyển dụng sinh viên quốc tế cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân sự của họ.

OINP được điều hành bởi Tỉnh Ontario và được quản lý bởi Văn phòng Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Ontario và Bộ Giáo dục và Phát triển Kỹ năng.

Các ứng cử viên trải qua một quá trình gồm hai giai đoạn: họ phải nộp đơn xin đề cử cho chính quyền tiểu bang và sau đó đến chính phủ liên bang để được đề cử thường trú.

Ngoài ra, mỗi danh mục được chia thành nhiều luồng, với số lượng người đăng ký tối đa cho mỗi danh mục và một khoảng thời gian tối thiểu trong chương trình.

Luồng chương trình đề cử tỉnh Ontario

OINP chấp nhận các đơn đăng ký theo các loại nhập cư sau:

  • Hạng mục vốn con người
  • Hạng mục đề nghị tuyển dụng của nhà tuyển dụng
  • hạng thương gia

Hạng mục vốn con người Chương trình đề cử tỉnh Ontario

Danh mục vốn con người bao gồm năm luồng, được chia thành hai loại: Luồng nhập cảnh nhanh Ontario và Luồng sau đại học quốc tế. Những luồng này cho phép OINP đề cử những cá nhân đủ điều kiện tham gia Nhóm nhập cảnh nhanh liên bang và những người có khả năng hòa nhập vào thị trường lao động và cộng đồng của Ontario.

Các mục nhập OINP Express trong danh mục Nguồn nhân lực và luồng sau đại học quốc tế đã được thiết lập thành công và được điều phối bởi Luồng nhập cảnh nhanh OINP với sự hỗ trợ từ Bộ việc làm và phát triển lao động Ontario.

Những luồng này cho phép Ontario đề cử các ứng cử viên có mục tiêu thành công và hòa nhập vào thị trường lao động và cộng đồng của Ontario.

Hai Luồng Cao học Quốc tế của Ontario nhắm đến các sinh viên quốc tế vừa hoàn thành Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại một trường đại học Ontario đủ tiêu chuẩn. Cả hai luồng đều nhắm mục tiêu đến những cá nhân có bằng thạc sĩ từ Đại học Ontario và những người có bằng cử nhân hoặc tiến sĩ từ một trường đại học quốc tế.

Hạng mục đề nghị tuyển dụng của nhà tuyển dụng

Luồng cung cấp việc làm cho nhà tuyển dụng cung cấp cho người lao động nước ngoài cơ hội làm việc và định cư tại Ontario với tư cách là thường trú nhân. Luồng Cung cấp Việc làm cho Nhà tuyển dụng giúp tuyển dụng và giữ chân hơn 100,000 nhân viên nước ngoài tại Ontario mỗi năm bằng cách giúp họ tìm được việc làm.

Thời gian xử lý đề cử của tỉnh Ontario

Thời gian xử lý cho Chương trình Đề cử Tỉnh Ontario là sáu tháng.

Chương trình đề cử tỉnh Ontario dành cho sinh viên quốc tế

Một người gần đây đã hoàn thành chương trình cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp tại một trường đại học hoặc cao đẳng của Canada có thể đăng ký Hạng mục Sinh viên Quốc tế của Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario.

Sau khi được đề cử, người nộp đơn có thể nộp đơn cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để xin tình trạng thường trú nhân.

Danh mục Sinh viên Quốc tế Ontario không phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang. Tất cả các đơn xin thường trú được thực hiện trong khuôn khổ đề cử hiện tại sẽ được xử lý độc quyền bên ngoài của hệ thống Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia BC

Có một số đơn đăng ký Chương trình Đề cử cấp tỉnh có thể được thực hiện mà không cần lời mời làm việc. Ontario và Manitoba đều có các chương trình đề cử cấp tỉnh có thể được áp dụng mà không cần đảm bảo một lời mời làm việc chính thức.

Diễn đàn chương trình đề cử cấp tỉnh

Chương trình Đề cử Tỉnh BC được chia thành các loại sau:

Hạng mục công nhân lành nghề

Danh mục này nhắm đến những người đã nhận được đề nghị đủ điều kiện và nhân viên phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong khu vực công hoặc ít nhất ba năm trong khu vực công.

Di cư y tế

BC đang tích cực tìm kiếm nhân viên Y tế bao gồm những cá nhân có kinh nghiệm và đủ điều kiện mời làm việc với tư cách là Bác sĩ, Bác sĩ phẫu thuật, Bác sĩ, Y tá và Y tá Sức khỏe Tâm thần.

Phải đạt được một đề nghị đủ điều kiện cho một trong mười một ngành nghề y tế đủ tiêu chuẩn. Danh mục này dành cho những người có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong khu vực công và nhân viên phải đủ tiêu chuẩn cho vị trí này.

Hạng mục Cao học Quốc tế

Đối với những cá nhân đã tốt nghiệp từ một trường đại học Canada trong ba năm gần đây. Bạn phải nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng BC để đủ điều kiện theo danh mục phụ này.

Hạng mục sau đại học quốc tế

Dành cho sinh viên tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ từ một cơ sở giáo dục ở BC đặc biệt trong các chương trình nghiên cứu khoa học tự nhiên, ứng dụng hoặc khoa học sức khỏe. Không có lời mời làm việc nào được yêu cầu.

Trình độ đầu vào và loại công nhân bán lành nghề

Người lao động ở các vị trí bán kỹ năng trong du lịch / khách sạn hoặc vận tải đường dài, hoặc những người ở các vị trí sơ cấp hoặc bán kỹ năng sống và làm việc tại British Columbia, có thể đủ điều kiện nhập cư thông qua chương trình này.

Không cần đề nghị việc làm để nộp đơn cho danh mục phụ này, nhưng khả năng tiếp cận - một phần đủ điều kiện - các công việc sống và làm việc tại Khu vực Phát triển Đông Bắc của British Columbia có thể đủ điều kiện cho chương trình nhập cư.

Chương trình ứng cử viên cấp tỉnh không có lời mời làm việc

Có một số đơn đăng ký Chương trình Đề cử cấp tỉnh có thể được thực hiện mà không cần lời mời làm việc. Ontario và Manitoba đều có các chương trình đề cử cấp tỉnh có thể được áp dụng mà không cần đảm bảo một lời mời làm việc chính thức.

Thời gian xử lý thị thực Canada

Chính phủ Canada cam kết xử lý tất cả các đơn xin Thị thực Canada theo diện Kinh tế Di cư trong thời gian ít nhất là sáu tháng.

Đăng nhập Express Entry

Kiểm tra tính đủ điều kiện của Express Entry

Kiểm tra tính đủ điều kiện Express Entry của bạn ngay bây giờ với Đánh giá Thị thực Canada Trực tuyến Miễn phí của chúng tôi. Được đánh giá bởi một Chuyên gia Nhập cư Canada