Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi vijand

Canada Visa

Canada Visa

De belangrijkste Canada Visa-klassen die in deze sectie worden genoemd, zijn die welke beschikbaar zijn via het Canada Express Entry Program. Waaronder:

 • Federaal geschoolde werknemer Visa (FSW)
 • Federal Skilled Trades Visa (FST)
 • Canada Experience Class (CEC)

Deze visumklassen zijn permanente verblijfsvergunningen en kunnen leiden tot volledig Canadees staatsburgerschap.

Federaal geschoolde werknemer Visa FSW

Federaal programma voor geschoolde werknemers (FSW)

Het Federal Skilled Worker Program is het belangrijkste economische immigratieprogramma van Canada en biedt de mogelijkheid om permanent in Canada te wonen. U kunt uw interesse om naar Canada te emigreren kenbaar maken door een online profiel voor expresinvoer aan te maken.

Op basis van de informatie in uw Express Entry ontvangt een sollicitant een CRS-score. U ontvangt een score die hun positie (of ranking) ten opzichte van andere kandidaten aangeeft. CRS-scores staan ​​niet vast en kandidaten kunnen actieve stappen ondernemen om hun poolplaatsingen in Snelle toegang.

Terwijl de CRS-score voor Express Entry regelmatig fluctueert. De Canadese regering trekt kandidaten uit de Express Entry-pool op basis van hun economische en politieke vereisten.

Er is echter nog een andere belangrijke score waarmee rekening moet worden gehouden.

Elke uitnodiging om te solliciteren die aan een aanvrager wordt uitgegeven met betrekking tot een federaal geschoold visum moet ten minste 67 punten kunnen scoren op het federale vaardigheidswerkprogramma.

Het IRCC bepaalt op basis van zijn unieke scorecard of hij in aanmerking komt voor het Federal Skilled Worker Program.

Om in aanmerking te komen voor het Federal Specialist Workers Program, moet een potentiële kandidaat ten minste 67 punten behalen op het 100-puntenraster van het programma.

Federal Skilled Worker-punten worden als volgt berekend:

Onderwijspunten voor het federale geschoolde werknemersvisum

Opleidingsniveau Punten (maximaal 25)
Doctoraal (PhD) niveau 25 punten
Master's niveau of professionele graad. Beroep gerelateerd aan de graad moet zijn:

 • NOC 2016 Vaardigheidsniveau A, en
 • vergunning gegeven door een provinciale regelgevende instantie

De opleiding moet ook in een van de volgende academische disciplines zijn: geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, podotherapie, optometrie, rechten, chiropractische geneeskunde of farmacie.

23 punten
Twee of meer postsecundaire referenties, waarvan één een post-secundaire referentie van drie jaar of langer 22 punten
Post-secundair diploma van drie jaar of langer 21 punten
Post-secundair diploma van twee jaar 19 punten
Post-secundair diploma van één jaar 15 punten
Middelbare school/middelbare school diploma 5 punten

Taalpunten voor het federale geschoolde werknemersvisum

bekwaamheid IELTS-score-equivalentie Punten
Eerste officiële taal
CLB Niveau 9 of hoger

(Initieel Geavanceerd)

IELTS Luisteren 8 of hoger

IELTS Lezing 7 of hoger

IELTS Spreken 7 of hoger

IELTS Schrijven 7 of hoger

6 punten per vaardigheid
CLB-niveau 8

(Vloeiend Intermediair)

IELTS Luisteren 7.5

IELTS lezen 6.5

IELTS Spreken 6.5

IELTS Schrijven 6.5

5 punten per vaardigheid
CLB-niveau 7

(voldoende gemiddeld)

IELTS Luisteren 6

IELTS lezen 6

IELTS Spreken 6

IELTS Schrijven 6

4 punten per vaardigheid
Onder CLB-niveau 7 Komt niet in aanmerking om te solliciteren Komt niet in aanmerking om te solliciteren
Maximum aantal punten voor eerste officiële taal 24 punten
Tweede officiële taal
CLB 5 en hoger 4 punten voor alle taalvaardigheid
maximaal 4 punten

Werkervaringspunten voor federaal geschoold werkvisum

Werkervaring Punten (maximaal 15)
1 jaar (minstens een jaar ononderbroken werk of 1,560 uur in totaal) 9 punten
2-3 jaar 11 punten
4-5 jaar 13 punten
6 jaren of meer 15 punten

Leeftijdspunten voor federale geschoolde werknemersvisum

Leeftijd van de aanvrager Punten (maximaal 12)
18 tot 35 12 punten
36 11 punten
37 10 punten
38 9 punten
39 8 punten
40 7 punten
41 6 punten
42 5 punten
43 4 punten
44 3 punten
45 2 punten
46 1 punten
47 en hoger 0 punten

Geregeld werk in Canada

Als de aanvrager momenteel in Canada werkt met een werkvergunning, als
 • De werkvergunning is zowel geldig bij de aanvraag als bij de afgifte van het permanente verblijfsvergunning (of de aanvrager mag zonder werkvergunning in Canada werken wanneer zijn of haar visum is afgegeven).
 • De werkvergunning is gebaseerd op een positieve Labour Market Impact Assessment (LMIA) van Employment and Social Development Canada in een beroep vermeld onder vaardigheidstype 0 of vaardigheidsniveau A of B van de National Occupational Classification (NOC).
 • De aanvrager werkt voor een werkgever die op zijn of haar tewerkstellingsvergunning staat vermeld.
 • Die werkgever heeft een geldig aanbod gedaan op basis van de aanvaarding van de sollicitant als vakkracht.
10
Als de sollicitant momenteel in Canada werkt in een baan die is vrijgesteld van LMIA vanwege het volgende:

 • een internationale overeenkomst (zoals de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst) of
 • aanzienlijk voordeel voor Canadese belangen of
 • een federaal-provinciaal akkoord
als
 • De werkvergunning is geldig zowel bij de aanvraag als bij de afgifte van het permanent verblijfsvisum (of de aanvrager mag zonder vergunning in Canada werken wanneer het permanent verblijfsvisum wordt afgegeven).
 • De huidige werkgever van de sollicitant heeft een geldig aanbod gedaan op basis van de aanvaarding van de sollicitant als vakkracht.
 • De aanvrager werkt momenteel voor de werkgever die op zijn of haar tewerkstellingsvergunning staat vermeld.
 • De aanvrager heeft ten minste 1 jaar bij die werkgever gewerkt, ononderbroken voltijds of deeltijds equivalent.
10
Als de aanvrager geen geldige werkvergunning heeft en niet bevoegd is om in Canada te werken. als
 • Een potentiële werkgever heeft de sollicitant een geldige permanente, voltijdse geschoolde baan aangeboden; en
 • Het aanbod van werk heeft een positieve LMIA gekregen
10
Als de aanvrager in het bezit is van een geldige werkvergunning of anderszins gemachtigd is om in Canada te werken zonder een werkvergunning als
 • De aanvrager werkt momenteel in Canada in een baan die is vrijgesteld van LMIA, maar valt niet onder een internationale, federaal-provinciale overeenkomst of vanwege een aanzienlijk voordeel voor Canadese belangen; en
 • Een andere potentiële werkgever dan degene waarvoor de sollicitant op dit moment werkt, heeft een positieve LMIA en heeft de sollicitant een geldig aanbod gedaan op basis van die LMIA en op basis van de aanvaarding van de sollicitant als vakkracht.

Aanpassingspunten voor visumaanvragen voor federale vaardigheden

Aanpassingsvermogen Punten (maximaal 10)
Eerder werk van de hoofdaanvrager in Canada (minimaal één (1) jaar voltijds werk in Canada in een beroep dat is geclassificeerd als vaardigheidstype 0, A of B van de nationale beroepsclassificatie - NOC) 10 punten
Eerdere studies van de hoofdaanvrager in Canada (minimaal twee (2) academische jaren voltijdse* studie in een studieprogramma van ten minste twee jaar aan een secundaire of postsecundaire onderwijsinstelling in Canada). 5 punten
Eerdere studies van begeleidende echtgenoot/echtgenoot in Canada (minimaal twee (2) academische jaren voltijdse* studie in een studieprogramma van ten minste twee jaar aan een secundaire of postsecundaire onderwijsinstelling in Canada). 5 punten
Eerdere arbeid van de meewerkende echtgenoot/echtgenoot in Canada (minimaal één (1) jaar voltijds werk in Canada met een geldige werkvergunning of met toestemming om te werken) 5 punten
Geregeld werk in Canada 5 punten
Hoofdaanvrager of echtgenoot/echtgenoot heeft een familielid** in Canada. Het familielid moet in Canada wonen, 18 jaar of ouder zijn en een Canadees staatsburger of permanent ingezetene zijn. 5 punten
Taalvaardigheid van de begeleidende echtgenoot/echtgenoot (Engelse en Franse taalvaardigheid op CLB 4-niveau of hoger in alle vier de taalvaardigheden). CLB-niveau 4 is gelijk aan IELTS 4.0 in schrijven, 4.5 in luisteren, 3.5 in lezen en 4.0 in spreken). 5 punten

Het IRCC streeft ernaar volledige aanvragen voor gekwalificeerde werknemers binnen zes (6) maanden of minder te verwerken. Ontdek hoe lang het duurt om uw immigratieaanvraag te verwerken in de Canadian Immigration Processing Times-tool.

De regering van Quebec heeft een eigen Canada Visa-immigratiesysteem, naast het federale systeem voor snelle toegang, en vereist dat gekwalificeerde werknemers een permanente verblijfsstatus of een tijdelijke werkvergunning aanvragen. Degenen die in aanmerking komen voor permanent verblijf in Canada onder het Federal Skills Work Program (FSWP) moeten van plan zijn in de provincie Quebec te wonen.

Canada Federale geschoolde werknemer Canada visumaanvraagkosten

Aanvraagkosten CADXPERT / LANDXPERT
Hoofdaanvrager ($ 825 administratiekosten + $ 500 recht op permanent verblijfsrecht) $ 1,325
Echtgenoot of gemeenschappelijke partner ($ 825 administratiekosten + $ 500 recht op permanent verblijfsrecht) $ 1,325
Een ten laste komend kind van de hoofdaanvrager dat jonger is dan 22 jaar en geen echtgeno(o)t(e) of gemeenschappelijke partner is, of 22 jaar of ouder is dat sinds zijn 22e niet in staat is geweest om financieel zelfvoorzienend te zijn vanwege een lichamelijke of geestelijke voorwaarde $ 225 per kind

Federale geschoolde visumberoepenlijst

De volgende beroepen komen in aanmerking voor het Federal Skilled Worker Permanent Residency Canada Visa, op voorwaarde dat ze de vereiste CRS-punten hebben en ten minste 67 punten op het FSW-puntenraster.

Federale beroepslijst van geschoolde werknemers

 1. 0011 Wetgevers Canada visum
 2. 0012 Hoge overheidsmanagers en ambtenaren
 3. 0013 Senior managers - financiële, communicatie en andere zakelijke diensten
 4. 0014 Senior managers - gezondheids-, onderwijs-, sociale en gemeenschapsdiensten en ledenorganisaties
 5. 0015 Senior managers - handel, omroep en andere diensten, neg
 6. 0016 Senior managers - bouw, transport, productie en nutsvoorzieningen
 7. 0111 Financiële managers visum Canada
 8. 0112 Human resources managers visum Canada
 9. 0113 Inkoopmanagers
 10. 0114 Andere beheerders van administratieve diensten
 11. 0121 Managers op het gebied van verzekeringen, onroerend goed en financiële makelaardij
 12. 0122 Bank-, krediet- en andere vermogensbeheerders
 13. 0124 Managers op het gebied van reclame, marketing en public relations
 14. 0125 Overige managers zakelijke dienstverlening Canada visum
 15. 0131 Managers van telecommunicatiedragers
 16. 0132 Managers van post- en koeriersdiensten
 17. 0211 Engineering managers visum Canada
 18. 0212 Architectuur- en wetenschapsmanagers
 19. 0213 Beheerders van computer- en informatiesystemen
 20. 0311 Managers in de gezondheidszorg Canada visum
 21. 0411 Overheidsmanagers - ontwikkeling van gezondheids- en sociaal beleid en programmabeheer
 22. 0412 Overheidsmanagers - economische analyse, beleidsontwikkeling en programmabeheer
 23. 0413 Overheidsmanagers - ontwikkeling onderwijsbeleid en programmabeheer
 24. 0414 Andere managers in het openbaar bestuur
 25. 0421 Administrateurs - postsecundair onderwijs en beroepsopleiding
 26. 0422 Schooldirecteuren en beheerders van basis- en secundair onderwijs Canada visum
 27. 0423 Managers in sociale, gemeenschaps- en correctionele diensten
 28. 0431 Visa voor politieagenten in opdracht naar Canada
 29. 0432 Brandweercommandanten en hoge brandweerofficieren Visum Canada
 30. 0433 Onderofficieren van de Canadese strijdkrachten
 31. 0511 Beheerders van bibliotheek, archief, museum en galerieën
 32. 0512 Managers - uitgeverijen, films, uitzendingen en uitvoerende kunsten
 33. 0513 Directeuren van recreatie-, sport- en fitnessprogramma's en diensten
 34. 0601 Corporate sales managers Canada visum
 35. 0621 Managers op het gebied van detailhandel en groothandel
 36. 0631 Managers van restaurants en foodservices
 37. 0632 Accommodatie service managers Canada visum
 38. 0651 Managers in klant- en persoonlijke dienstverlening.
 39. 0711 Visum voor bouwmanagers Canada
 40. 0712 Beheerders van woningbouw en renovatie
 41. 0714 Beheerder van exploitatie en onderhoud van faciliteiten
 42. 0731 Managers in transport Canada visum
 43. 0811 Managers in de productie van natuurlijke hulpbronnen en visserij
 44. 0821 Managers in de landbouw Canada visum
 45. 0822 Visum voor managers in de tuinbouw Canada
 46. 0823 Visum voor managers in aquacultuur Canada
 47. 0911 Productiemanagers visum Canada
 48. 0912 Beheerders van nutsbedrijven
 49. 1111 Visum voor financiële auditors en accountants Canada
 50. 1112 Financiële en investeringsanalisten visum Canada
 51. 1113 Effectenagenten, investeerders en makelaars
 52. 1114 Overige financiële functionarissen
 53. 1121 Human resources professionals visum Canada
 54. 1122 Professionele beroepen in bedrijfsbeheeradvies
 55. 1123 Professionele beroepen in reclame, marketing en public relations
 56. 1211 Supervisors, algemene kantoormedewerkers en administratief ondersteunende medewerkers
 57. 1212 Toezichthouders, kantoormedewerkers financiën en verzekeringen
 58. 1213 Supervisors, bibliotheek, correspondentie en gerelateerde informatiewerkers Canada visum
 59. 1214 Supervisors, post- en berichtendistributieberoepen
 60. 1215 Supervisors, toeleveringsketen, tracking en planning van coördinatieberoepen
 61. 1221 Administratieve ambtenaren Canada visum
 62. 1222 Uitvoerende assistenten
 63. 1223 Personeelsfunctionarissen en wervingsfunctionarissen
 64. 1224 Vastgoedbeheerders Canada visum
 65. 1225 Aankoopmakelaars en officieren
 66. 1226 Planners van conferenties en evenementen
 67. 1227 Gerechtsambtenaren en vrederechters
 68. 1228 Arbeidsverzekering, immigratie, grensdiensten en belastingambtenaren Visum Canada
 69. 1241 Administratieve assistenten
 70. 1242 Juridische administratieve assistenten
 71. 1243 Medische administratieve assistenten
 72. 1251 Rekenkamerverslaggevers, medische transcriptionisten en aanverwante beroepen
 73. 1252 Beroepen op het gebied van gezondheidsinformatiebeheer
 74. 1253 Technici voor gegevensbeheer
 75. 1254 Statistische functionarissen en aanverwante onderzoeksondersteunende beroepen
 76. 1311 Boekhoudkundige technici en boekhouders
 77. 1312 Verzekeringsdeskundigen en schade-experts
 78. 1313 Verzekeringsverzekeraars visum Canada
 79. 1314 Taxateurs, taxateurs en taxateurs
 80. 1315 Douane-, scheeps- en andere makelaars
 81. 2111 Natuurkundigen en astronomen
 82. 2112 Chemici
 83. 2113 Geowetenschappers en oceanografen
 84. 2114 Meteorologen en klimatologen
 85. 2115 Andere professionele beroepen in de natuurwetenschappen
 86. 2121 Biologen en aanverwante wetenschappers
 87. 2122 Bosbouwprofessionals
 88. 2123 Agrarische vertegenwoordigers, adviseurs en specialisten
 89. 2131 Visum voor civiele ingenieurs naar Canada
 90. 2132 Mechanische ingenieurs
 91. 2133 Ingenieurs in elektrotechniek en elektronica
 92. 2134 Visum voor chemische ingenieurs naar Canada
 93. 2141 Industriële en fabricage-ingenieurs
 94. 2142 Metallurgische en materiaalingenieurs
 95. 2143 Mijningenieurs naar Canada
 96. 2144 Geologische ingenieurs
 97. 2145 Petroleumingenieurs
 98. 2146 Lucht- en ruimtevaartingenieurs Canada visum
 99. 2147 Computeringenieurs (behalve software-ingenieurs en ontwerpers)
 100. 2148 Overige professionele ingenieurs, neg
 101. 2151 Architecten Canada visum
 102. 2152 Landschapsarchitecten
 103. 2153 Stedenbouwkundige en landgebruiksplanners
 104. 2154 Landmeters
 105. 2161 Wiskundigen, statistici en actuarissen
 106. 2171 Analisten en adviseurs op het gebied van informatiesystemen
 107. 2172 Databaseanalisten en gegevensbeheerders
 108. 2173 Software-ingenieurs en -ontwerpers
 109. 2174 Computerprogrammeurs en ontwikkelaars van interactieve media
 110. 2175 Webontwerpers en -ontwikkelaars
 111. 2211 Chemische technologen en technici
 112. 2212 Geologische en minerale technologen en technici
 113. 2221 Biologische technologen en technici
 114. 2222 Inspecteurs van landbouw- en visproducten
 115. 2223 Bosbouwtechnologen en -technici
 116. 2224 Ambtenaren voor instandhouding en visserij
 117. 2225 Technici en specialisten in landschaps- en tuinbouw
 118. 2231 Technici en technici op het gebied van civiele techniek
 119. 2232 Technici en technici op het gebied van machinebouw
 120. 2233 Technici en technici op het gebied van industriële engineering en fabricage
 121. 2234 Bouwschatters Visum Canada
 122. 2241 Technici en technici op het gebied van elektrotechniek en elektronica
 123. 2242 Elektronische servicetechnici (huishoudelijke en zakelijke apparatuur)
 124. 2243 Technici en monteurs van industriële instrumenten
 125. 2244 Instrumenten voor vliegtuigen, elektrische en avionica-mechanica, technici en inspecteurs
 126. 2251 Architecturale technologen en technici
 127. 2252 Industrieel ontwerpers
 128. 2253 Opstellen technologen en technici
 129. 2254 Landmeettechnologen en technici
 130. 2255 Technische beroepen in geomatica en meteorologie
 131. 2261 Niet-destructieve testers en inspectietechnici
 132. 2262 Technische inspecteurs en regelgevende functionarissen
 133. 2263 Inspecteurs op het gebied van volksgezondheid en milieu en gezondheid en veiligheid op het werk
 134. 2264 Visum voor bouwinspecteurs Canada
 135. 2271 Luchtpiloten, boordwerktuigkundigen en vlieginstructeurs
 136. 2272 Luchtverkeersleiders en aanverwante beroepen
 137. 2273 Dekofficieren, vervoer over water
 138. 2274 Werktuigkundigen, vervoer over water
 139. 2275 Spoorwegverkeersleiders en verkeersregelaars op zee
 140. 2281 Computernetwerktechnici
 141. 2282 Technici voor gebruikersondersteuning
 142. 2283 Technici voor het testen van informatiesystemen
 143. 3011 Verpleegcoördinatoren en supervisors
 144. 3012 Geregistreerde verpleegkundigen en geregistreerd psychiatrisch verpleegkundigen
 145. 3111 Gespecialiseerde artsen
 146. 3112 Huisartsen en huisartsen
 147. 3113 Tandartsen
 148. 3114 Dierenartsen
 149. 3121 Optometristen
 150. 3122 Chiropractoren
 151. 3124 Geallieerde eerstelijnsgezondheidswerkers
 152. 3125 Andere professionele beroepen in het diagnosticeren en behandelen van gezondheid
 153. 3131 Apothekers
 154. 3132 Diëtisten en voedingsdeskundigen
 155. 3141 Audiologen en logopedisten
 156. 3142 Fysiotherapeuten
 157. 3143 Ergotherapeuten
 158. 3144 Andere professionele beroepen in therapie en beoordeling
 159. 3211 Medische laboratoriumtechnologen
 160. 3212 Medische laboratoriumtechnici en assistenten van pathologen
 161. 3213 Diergezondheidstechnici en veterinaire technici
 162. 3214 Ademhalingstherapeuten, klinische perfusionisten en cardiopulmonale technologen
 163. 3215 Medische stralingstechnologen
 164. 3216 Medische sonografen
 165. 3217 Cardiologietechnologen en elektrofysiologische diagnostische technologen, neg
 166. 3219 Andere medische technologen en technici (behalve tandheelkundige gezondheid)
 167. 3221 Tandartsen
 168. 3222 Mondhygiënisten en tandheelkundigen
 169. 3223 Tandtechnologen, technici en laboratoriumassistenten
 170. 3231 Opticiens
 171. 3232 Beoefenaars van natuurlijke genezing
 172. 3233 Gediplomeerde praktijkverpleegkundigen
 173. 3234 Paramedische beroepen
 174. 3236 Massagetherapeuten
 175. 3237 Overige technische beroepen in therapie en beoordeling
 176. 4011 Universitair docenten en docenten
 177. 4012 Postsecundair onderwijs en onderzoeksassistenten
 178. 4021 Docenten van hogescholen en andere beroepsonderwijs
 179. 4031 Leraren secundair onderwijs
 180. 4032 Basisschool- en kleuterleidsters
 181. 4033 Studieadviseurs
 182. 4111-juryleden
 183. 4112 Advocaten en notarissen uit Quebec
 184. 4151 Psychologen
 185. 4152 Maatschappelijk werkers
 186. 4153 Familie-, huwelijks- en andere gerelateerde raadgevers
 187. 4154 Beroepsberoepen in religie
 188. 4155 Reclasserings- en reclasseringsambtenaren en aanverwante beroepen
 189. 4156 Arbeidsadviseurs
 190. 4161 Onderzoekers, adviseurs en programmamedewerkers op het gebied van natuur- en toegepaste wetenschapsbeleid
 191. 4162 Economen en onderzoekers en analisten van het economisch beleid
 192. 4163 Bedrijfsontwikkelingsfunctionarissen en marketingonderzoekers en consultants
 193. 4164 Onderzoekers, adviseurs en programmamedewerkers op het gebied van sociaal beleid
 194. 4165 Onderzoekers, adviseurs en programmamedewerkers op het gebied van gezondheidsbeleid
 195. 4166 Onderwijsbeleidonderzoekers, adviseurs en programmamedewerkers
 196. 4167 Beleidsonderzoekers recreatie, sport en fitness, adviseurs en programmamedewerkers
 197. 4168 Programmamedewerkers die uniek zijn voor de overheid
 198. 4169 Overige beroepsberoepen in de sociale wetenschappen, neg
 199. 4211 Paralegal en aanverwante beroepen
 200. 4212 Sociale en maatschappelijke werkers
 201. 4214 Onderwijzers en assistenten voor jonge kinderen
 202. 4215 Instructeurs van personen met een handicap
 203. 4216 Overige instructeurs
 204. 4217 Andere religieuze beroepen
 205. 4311 Politieagenten (behalve in opdracht)
 206. 4312 Brandweerlieden
 207. 4313 Niet-aangestelde rangen van de Canadese strijdkrachten
 208. 5111 Bibliothecarissen
 209. 5112 Conservatoren en curatoren
 210. 5113 Archivarissen
 211. 5121 Auteurs en schrijvers
 212. 5122 Redacteuren
 213. 5123 Journalisten
 214. 5125 Vertalers, terminologen en tolken
 215. 5131 Producenten, regisseurs, choreografen en aanverwante beroepen
 216. 5132 Dirigenten, componisten en arrangeurs
 217. 5133 Musici en zangers
 218. 5134 Dansers
 219. 5135 Acteurs en komieken
 220. 5136 Schilders, beeldhouwers en andere beeldend kunstenaars
 221. 5211 Technici voor bibliotheek en openbare archieven
 222. 5212 Technische beroepen in verband met musea en kunstgalerijen
 223. 5221 Fotografen
 224. 5222 Operatoren van film- en videocamera's
 225. 5223 Grafische technici
 226. 5224 Broadcast-technici
 227. 5225 Audio- en video-opnametechnici
 228. 5226 Andere technische en coördinerende beroepen in films, uitzendingen en uitvoerende kunsten
 229. 5227 Ondersteunende beroepen in films, uitzendingen, fotografie en uitvoerende kunsten
 230. 5231 Omroepers en andere omroepen
 231. 5232 Andere uitvoerende kunstenaars, neg
 232. 5241 Grafisch ontwerpers visum Canada
 233. 5242 Binnenhuisarchitecten en binnenhuisarchitecten
 234. 5243 Theater-, mode-, expositie- en andere creatieve ontwerpers
 235. 5244 Ambachtslieden en ambachtslieden
 236. 5245 Patroonmakers - textiel-, leer- en bontproducten
 237. 5251-sporters
 238. 5252 Coaches Canada visum
 239. 5253 Sportfunctionarissen en scheidsrechters Canada visum
 240. 5254 Programmaleiders en instructeurs in recreatie, sport en fitness
 241. 6211 Toezichthouders op detailhandel
 242. 6221 Technische verkoopspecialisten groothandel
 243. 6222 Detailhandel en groothandelaars
 244. 6231 Verzekeringsagenten visum Canada
 245. 6232 Makelaars in onroerend goed en verkopers
 246. 6235 Vertegenwoordigers van financiële verkopers
 247. 6311 Supervisors van de foodservice
 248. 6312 Uitvoerende huishoudsters
 249. 6313 Toezichthouders op het gebied van accommodatie, reizen, toerisme en aanverwante diensten
 250. 6314 Supervisors van klanten en informatiediensten
 251. 6315 Reinigingsbegeleiders
 252. 6316 Toezichthouders van andere diensten
 253. 6321 Chefs Canada visum
 254. 6322 Koks
 255. 6331 Slagers, vleessnijders en viswinkels - detailhandel en groothandel
 256. 6332 Bakers Canada visum
 257. 6341 Haarstylisten en kappers
 258. 6342 Kleermakers, naaisters, bontwerkers en hoedenmakers
 259. 6343 Schoenherstellers en schoenmakers
 260. 6344 Juweliers, sieraden en horlogemakers en aanverwante beroepen
 261. 6345 Stoffeerders Canada visum
 262. 6346 Begrafenisondernemers en balsemers
 263. 7201 Aannemers en supervisors, machinaal bewerken, vormen van metaal, vormgeven en opzetten van beroepen en aanverwante beroepen
 264. 7202 Aannemers en supervisors, elektrotechnische beroepen en telecommunicatieberoepen
 265. 7203 Aannemers en supervisors, handel in pijpfittingen
 266. 7204 Aannemers en opzichters, timmerwerk
 267. 7205 Aannemers en toezichthouders, andere bouwbedrijven, installateurs, reparateurs en onderhoudsmonteurs
 268. 7231 Machinisten en inspecteurs van machinale bewerkingen en gereedschappen
 269. 7232 Gereedschaps- en matrijsmakers
 270. 7233 Plaatwerkers Canada visum
 271. 7234 Ketelmakers
 272. 7235 Constructeurs en installateurs van constructiemetaal en plaatwerk
 273. 7236 Ijzerwerkers
 274. 7237 Lassers Canada visum
 275. 7241 Elektriciens (uitgezonderd industrie en elektriciteitssysteem)
 276. 7242 Industriële elektriciens Canada visum
 277. 7243 Elektriciens elektriciteitsnet Canada visum
 278. 7244 Elektrische hoogspanningslijnen en kabelwerkers
 279. 7245 Telecommunicatielijn- en kabelwerkers
 280. 7246 Installateurs en reparateurs van telecommunicatie
 281. 7247 Technici voor service en onderhoud van kabeltelevisie
 282. 7251 Loodgieters Canada visum
 283. 7252 Steamfitters, pijpfitters en sprinklerinstallateurs
 284. 7253 Gasinstallateurs Canada visum
 285. 7271 Carpenters Canada visum
 286. 7272 Visa voor meubelmakers Canada
 287. 7281 Metselaars Canada visum
 288. 7282 Betonafwerkingsmachines
 289. 7283 Tegelzetters Canada visum
 290. 7284 Stukadoors, installateurs van gipsplaten en afwerkingsbedrijven en lathers
 291. 7291 Dakdekkers en dakspanen
 292. 7292 Glaziers Canada visum
 293. 7293 Isolatoren Canada visum
 294. 7294 Schilders en decorateurs (behalve binnenhuisarchitecten)
 295. 7295 Installateurs van vloerbedekking Canada visum
 296. 7301 Aannemers en supervisors, monteurs
 297. 7302 Aannemers en supervisors, bemanningen van zwaar materieel
 298. 7303 Supervisors, drukkerijen en aanverwante beroepen
 299. 7304 Toezichthouders, vervoer per spoor
 300. 7305 Supervisors, gemotoriseerd vervoer en andere exploitanten van grondtransport
 301. 7311 Bouwfabrieken en industriële mechanica
 302. 7312 Mechanica voor zwaar materieel Canada visum
 303. 7313 Mechanica voor koel- en klimaatregeling
 304. 7314 Railway Carmen / vrouwen
 305. 7315 Vliegtuigmechanica en luchtvaartinspecteurs
 306. 7316 Visa voor machinemonteurs Canada
 307. 7318 Constructeurs en monteurs van liften
 308. 7321 Monteurs in de automobielsector, monteurs van vrachtwagens en bussen en mechanische reparateurs
 309. 7322 Carrosserieherstellers voor motorvoertuigen Canada visum
 310. 7331 Mechanica voor verwarming op olie en vaste brandstoffen
 311. 7332 Dienstverleners en reparateurs
 312. 7333 Elektromechanica Canada visum
 313. 7334 Motorfiets, terreinwagen en andere aanverwante mechanica
 314. 7335 Andere reparateurs van kleine motoren en klein materieel
 315. 7361 locomotiefingenieurs voor spoorwegen en emplacementen
 316. 7362 Spoorweggeleiders en remmers / vrouwen
 317. 7371 Kraanmachinisten visum Canada
 318. 7372 Boormachines en straalmachines - dagbouw, steengroeven en constructie
 319. 7373 Visum voor waterputboren Canada
 320. 7381 Exploitanten van drukpersen
 321. 7384 Overige beroepen en aanverwante beroepen, neg
 322. 8211 Supervisors, houtkap en bosbouw
 323. 8221 Supervisors, mijnbouw en steengroeven
 324. 8222 Aannemers en supervisors, olie- en gasboringen en diensten
 325. 8231 Ondergrondse mijnwerkers voor productie en ontwikkeling
 326. 8232 Olie- en gasbronboormachines, onderhoudspersoneel, testers en aanverwante werknemers
 327. 8241 Exploitanten van houthakkers Canada visum
 328. 8252 Aannemers in de landbouw, toezichthouders op landbouwbedrijven en gespecialiseerde veehouders 8255 Aannemers en opzichters, landschapsarchitectuur, terreinonderhoud en tuinbouw
 329. 8261 Vissersmeesters en officieren
 330. 8262 Vissersvisum voor Canada/vrouwen voor Canada
 331. 9211 Supervisors, minerale en metaalverwerking
 332. 9212 Supervisors, petroleum, gas en chemische verwerking en nutsbedrijven
 333. 9213 Supervisors, verwerking van voedsel, dranken en aanverwante producten
 334. 9214 Supervisors, fabricage van plastic en rubberproducten
 335. 9215 Supervisors, verwerking van bosproducten
 336. 9217 Supervisors, verwerking en productie van textiel, stof, bont en leerproducten
 337. 9221 Supervisors, assemblage van motorvoertuigen
 338. 9222 Supervisors, elektronica fabricage
 339. 9223 Supervisors, fabricage van elektrische producten
 340. 9224 Supervisors, fabricage van meubels en armaturen
 341. 9226 Supervisors, fabricage van andere mechanische en metalen producten
 342. 9227 Supervisors, fabricage en montage van andere producten
 343. 9231 Centrale controle- en procesoperators, mineraal- en metaalverwerking Canada visum
 344. 9232 Exploitanten van aardolie-, gas- en chemische processen
 345. 9235 Operatoren voor pulpproductie, papierproductie en coatingcontrole
 346. 9241 Energietechnici en beheerders van energiesystemen
 347. 9243 Exploitanten van water- en afvalverwerkingsinstallaties Canada visum

Federaal geschoolde handelsvisum

Federale geschoolde handel heeft geen minimale opleidingsvereiste. FST Canada Visa-kandidaten moeten minimaal 2 jaar voltijdse werkervaring hebben in een geschoolde handelsberoep.

Federal Skilled Trades-aanvragers zijn: geen verplicht een Educatief Diploma Assessment te doen.

Kandidaten moeten een aanbod hebben voor een baan in hun vak in Canada of een certificaat van kwalificatie in hun vak, afgegeven door een Canadese autoriteit zoals Red Seal.

De FSTP staat personen met geldige werkaanbiedingen en kwalificaties toe om permanent verblijf te krijgen in een Canadese provincie of territorium (behalve Quebec).

Geschiktheidscriteria voor het Federal Skilled Trades Program Canada Visa

Om in aanmerking te komen voor een Federal Skilled Trades Visa moeten aanvragers:

 • geldige vacatures voor een voltijdbaan hebben van maximaal twee werkgevers in Canada voor ten minste één jaar OF een kwalificatiecertificaat van een provinciaal of territoriaal orgaan
 • bewijs leveren van taalvaardigheid op Canadian Level Benchmark (CLB) 5 voor spreken en luisteren, CLB 4 voor lezen en schrijven
 • ten minste 2 jaar voltijdse werkervaring in het vak hebben in de vijf jaar voordat u solliciteert;
 • in staat zijn om de vaardigheden en ervaring aan te tonen en dat ze de essentiële taken van het beroep hebben uitgevoerd

Wat is een kwalificatiecertificaat van een provinciaal of territoriaal orgaan?

Een kwalificatiecertificaat bewijst dat een geschoolde FST-aanvrager over de juiste vaardigheden, ervaring en kwalificaties beschikt om in een geschoolde handelsberoep in Canada te werken.

Dit gelijkwaardigheidsproces wordt meestal uitgevoerd door een Red Seal Challenge in de Canadese provincie van keuze.

Met dit kwalificatiecertificaat worden hun kwalificaties voor buitenlandse handel nu officieel erkend in Canada.

Daarom zal ofwel het verkrijgen van een jobaanbieding ofwel het doen van een succesvolle Red Seal-uitdaging een sollicitatie door de Express Entry naar de status Uitnodiging om te solliciteren duwen.

Kosten voor het aanvragen van een federale geschoolde werknemer in Canada

Kosten voor visumaanvraag Canada CADXPERT / LANDXPERT
Hoofdaanvrager ($ 825 administratiekosten + $ 500 recht op permanent verblijfsrecht) $ 1,325
Echtgenoot of gemeenschappelijke partner ($ 825 administratiekosten + $ 500 recht op permanent verblijfsrecht) $ 1,325
Een ten laste komend kind van de hoofdaanvrager dat jonger is dan 22 jaar en geen echtgeno(o)t(e) of gemeenschappelijke partner is, of 22 jaar of ouder is dat sinds zijn 22e niet in staat is geweest om financieel zelfvoorzienend te zijn vanwege een lichamelijke of geestelijke voorwaarde $ 225 per kind

Visum voor Canada Experience Class

Canadese uitzendkrachten die permanent in Canada willen wonen, kunnen deelnemen aan de Canadian Experience Class (CEC).

Deze individuen hebben zich al in de Canadese samenleving gevestigd, belangrijke netwerken opgebouwd in hun gemeenschappen en carrières, en waardevolle kennis, vaardigheden en ervaring opgedaan op het gebied van zaken, onderwijs, gezondheid en maatschappelijk werk.

CEC Canada Visa Kandidaten moeten aan de volgende vereisten voldoen:

In aanmerking komende Kandidaten moeten hun interesse om naar Canada te emigreren kenbaar maken, een online profiel aanmaken voor uitdrukkelijke toegang en een uitnodiging ontvangen om een ​​permanente verblijfsvergunning aan te vragen.

 • aanvragers moeten binnen 36 maanden na de aanvraagdatum ten minste één jaar bekwame, professionele of technische werkervaring in Canada hebben; en
 • Het behalen van Canadian Language Benchmark (CLB) van 5 ("initiële intermediate") of 7 ("adequate intermediaire vaardigheid"), afhankelijk van het niveau van de baan; en
 • Plan om buiten de provincie Quebec te wonen en werken. Aanvragers Mensen die in de provincie Quebec willen wonen en werken, kunnen het Quebec Experience Class Visa aanvragen.

Voor veel internationale afgestudeerden is de Canadian Experience Class de snelste en gemakkelijkste manier om een ​​permanente bewoner te worden. Canadese onderwijsinstellingen waar ze hun studie hebben afgerond, kunnen hen toestaan ​​in Canada te blijven om hun werkvergunning te verkrijgen.

Afgestudeerden die ten minste een jaar in een gekwalificeerd professioneel of technisch gebied hebben gewerkt, kunnen lid worden van de Express Entry Pool.

Verwerkingstijden voor visa in Canada

De Canadese regering verbindt zich ertoe om alle Canadese visumaanvragen in economische migratieklassen in slechts zes maanden te verwerken.

Snel inloggen

Controleer of u in aanmerking komt voor Express Entry

Controleer nu of u in aanmerking komt voor Express Entry met onze gratis online Canada Visa Assessment. Handmatig beoordeeld door een immigratiespecialist