Lorem ipsum dolor sid amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Canada Visa

Canada Visa

De vigtigste Canada Visa -klasser i dette afsnit er dem, der er tilgængelige via Canada Express Entry Program. Disse omfatter:

 • Federal Skilled Worker Visa (FSW)
 • Federal Skilled Trades Visa (FST)
 • Canada Experience Class (CEC)

Disse visumklasser er visum til permanent ophold og kan føre til fuld canadisk statsborgerskab.

Føderal faglært arbejder FSW

Federal Skilled Worker Program (FSW)

Federal Skilled Worker Program er Canadas primære økonomiske immigrationsprogram og giver mulighed for at bo permanent i Canada. Du kan udtrykke din interesse i at immigrere til Canada ved at oprette en online ekspresindtastningsprofil.

Baseret på oplysningerne i din ekspresspost modtager en ansøger en CRS -score, vil du modtage en score, der angiver deres position (eller placering) mod andre kandidater. CRS -score er ikke fastsat, og kandidater kan tage aktive skridt til at forbedre deres puljeplaceringer i Ekspresindtastning.

Mens CRS Score for Express Entry svinger regelmæssigt. Den canadiske regering trækker kandidater ud af Express Entry -puljen i henhold til deres økonomiske og politiske krav.

Der er dog en anden vigtig score, der skal overvejes.

Enhver invitation til ansøgning udstedt til en ansøger i forbindelse med et Federal Skilled Visa skal være i stand til at score mindst 67 point på Federal Skills Worker Program.

IRCC afgør, om det er kvalificeret til Federal Skilled Worker Program på baggrund af dets unikke scorekort.

For at ansøge om Federal Specialist Workers Program skal en potentiel kandidat opnå mindst 67 point på 100-punkts nettet i programmet.

Federal Skilled Worker -point beregnes som følger:

Uddannelsespoint for Federal Skilled Worker Visa

Uddannelsesniveau Point (maks. 25)
Doktorgrad (ph.d.) 25 point
Kandidat eller faglig uddannelse. Erhverv relateret til graden skal være:

 • NOC 2016 Færdighedsniveau A, og
 • licenseret af et provinsielt tilsynsorgan

Uddannelsesprogrammet skal også være inden for en af ​​følgende akademiske discipliner: Medicin, Veterinærmedicin, Tandpleje, Fodpleje, Optometri, Jura, Kiropraktik eller Apotek.

23 point
To eller flere post-sekundære legitimationsoplysninger, hvoraf den ene er en treårig eller længere post-sekundær legitimationsoplysninger 22 point
Tre-årig eller længere post-sekundær legitimation 21 point
To-årig post-sekundær legitimation 19 point
Et års post-sekundær legitimation 15 point
Gymnasium/gymnasium 5 point

Sprogpoint for Federal Skilled Worker Visa

sprogfærdighed IELTS scorer ækvivalens Points
Første officielle sprog
CLB niveau 9 eller højere

(Initial Advanced)

IELTS Lytning 8 eller derover

IELTS Læser 7 eller derover

IELTS Taler 7 eller derover

IELTS Skriver 7 eller derover

6 point pr. Evne
CLB niveau 8

(Flydende mellemprodukt)

IELTS lytter 7.5

IELTS læsning 6.5

IELTS taler 6.5

IELTS Skrivning 6.5

5 point pr. Evne
CLB niveau 7

(Tilstrækkeligt mellemprodukt)

IELTS lytter 6

IELTS læsning 6

IELTS taler 6

IELTS Skrivning 6

4 point pr. Evne
Under CLB -niveau 7 Ikke berettiget til at ansøge Ikke berettiget til at ansøge
Maksimumspunkter for første officielle sprog 24 point
Andet officielt sprog
CLB 5 og derover 4 point for alle sproglige evner
Maksimum 4 point

Arbejdserfaringspoint for føderalt kvalificeret arbejdsvisum

Erhvervserfaring Point (maks. 15)
1 år (mindst et års kontinuerligt arbejde eller 1,560 timer i alt) 9 point
2-3 år 11 point
4-5 år 13 point
6 år eller mere 15 point

Alderspoint for føderalt kvalificeret arbejdstagervisum

Ansøgerens alder Point (maks. 12)
18 til 35 12 point
36 11 point
37 10 point
38 9 point
39 8 point
40 7 point
41 6 point
42 5 point
43 4 point
44 3 point
45 2 point
46 1 point
47 og over 0 point

Arrangeret beskæftigelse i Canada

Hvis ansøgeren i øjeblikket arbejder i Canada på en arbejdstilladelse, og
 • Arbejdstilladelsen er gyldig både ved ansøgning og når permanent opholdstilladelse udstedes (eller ansøgeren får lov til at arbejde i Canada uden arbejdstilladelse, når hans eller hendes visum er udstedt).
 • Arbejdstilladelsen er baseret på en positiv arbejdsmarkedsvurdering (LMIA) fra Beskæftigelse og Social Udvikling Canada i et erhverv, der er opført under færdighedstype 0 eller færdighedsniveau A eller B i den nationale erhvervsklassificering (NOC).
 • Ansøgeren arbejder for en arbejdsgiver, der er angivet på hans eller hendes arbejdstilladelse.
 • Den arbejdsgiver har fremsat et gyldigt jobtilbud baseret på, at ansøgeren accepteres som faglært.
10
Hvis ansøgeren i øjeblikket arbejder i Canada i et job, der er LMIA-fritaget på grund af følgende:

 • en international aftale (f.eks. den nordamerikanske frihandelsaftale) eller
 • væsentlig fordel for canadiske interesser eller
 • en føderal-provinsiel aftale
og
 • Arbejdstilladelsen er gyldig både ved ansøgning og når permanent opholdstilladelse udstedes (eller ansøgeren får lov til at arbejde i Canada uden tilladelse, når visumet for permanent ophold er udstedt).
 • Ansøgerens nuværende arbejdsgiver har fremsat et gyldigt jobtilbud baseret på, at ansøgeren accepteres som faglært.
 • Ansøgeren arbejder i øjeblikket hos den arbejdsgiver, der er angivet på hans eller hendes arbejdstilladelse.
 • Ansøgeren har arbejdet for den pågældende arbejdsgiver i mindst 1 år, kontinuerlig fuldtid eller deltidsækvivalent.
10
Hvis ansøgeren ikke har en gyldig arbejdstilladelse og ikke er autoriseret til at arbejde i Canada. og
 • En potentiel arbejdsgiver har fremsat et gyldigt permanent, fuldtidsuddannet jobtilbud til ansøgeren; og
 • Tilbuddet om ansættelse har modtaget en positiv LMIA
10
Hvis ansøgeren har en gyldig arbejdstilladelse eller på anden måde er autoriseret til at arbejde i Canada uden arbejdstilladelse og
 • Ansøgeren arbejder i øjeblikket i Canada i et job, der er LMIA-fritaget, men ikke er omfattet af en international, føderal-provinsiel aftale eller på grund af væsentlig fordel for canadiske interesser; og
 • En potentiel anden arbejdsgiver end den, ansøgeren i øjeblikket arbejder for, har en positiv LMIA og har fremsat et gyldigt jobtilbud til ansøgeren baseret på denne LMIA og på, at ansøgeren accepteres som faglært.

Tilpasningspunkter til visumansøgninger til føderale færdigheder

Tilpasningsevne Point (maks. 10)
Hovedsøgerens tidligere arbejde i Canada (minimum et (1) års fuldtidsarbejde i Canada i et erhverv klassificeret som Færdighedstype 0, A eller B i den nationale erhvervsklassificering-NOC) 10 point
Hovedsøgerens tidligere studier i Canada (minimum to (2) akademiske års fuldtidsstudier* i et mindst to år langt studieprogram på en sekundær eller post-sekundær uddannelsesinstitution i Canada). 5 point
Ledsagende ægtefælle/samleverpartner tidligere studier i Canada (minimum to (2) akademiske års fuldtids* studie i et mindst to år langt studieprogram på en sekundær eller eftergymnasial uddannelsesinstitution i Canada). 5 point
Ledsagende ægtefælle/samleverpartners tidligere arbejde i Canada (mindst et (1) års fuldtidsarbejde i Canada, mens du har en gyldig arbejdstilladelse eller med tilladelse til at arbejde) 5 point
Arrangeret beskæftigelse i Canada 5 point
Hovedsøger eller ægtefælle/samlever har en slægtning ** i Canada. Den pårørende skal bo i Canada, 18 år eller ældre og en canadisk statsborger eller fastboende. 5 point
Ledsagende ægtefælle/samleverpartners sproglige evner (engelsk og fransk sprogfærdighed på CLB 4-niveau eller derover i alle fire sproglige evner). CLB niveau 4 svarer til IELTS 4.0 i skrivning, 4.5 i lytning, 3.5 i læsning og 4.0 i tale). 5 point

IRCC sigter mod at behandle fulde ansøgninger til kvalificerede arbejdere om seks (6) måneder eller mindre. Find ud af, hvor lang tid din immigrationsansøgning vil tage at behandle med værktøjet Canadian Immigration Processing Times.

Quebec -regeringen driver sit eget Canada Visa -immigrationssystem sammen med det føderale system for hurtig indrejse og kræver, at kvalificerede arbejdere ansøger om permanent opholdsstatus eller en midlertidig arbejdstilladelse. Dem, der er berettiget til permanent ophold i Canada under Federal Skills Work Program (FSWP), skal have til hensigt at bo i provinsen Quebec.

Canadas føderale faglærte ansøgningsgebyrer i Canada

Ansøgningsgebyr CAD
Hovedansøger ($ 825 behandlingsgebyr + $ 500 gebyr for permanent ophold) $ 1,325
Ægtefælle eller partner i almindelig lov (behandlingsgebyr på $ 825 + gebyr på $ 500 for permanent ophold) $ 1,325
Et forsørgelsesbarn til hovedansøgeren, der er under 22 år og ikke er ægtefælle eller samlever, eller som er 22 år eller ældre, der har været ude af stand til at være økonomisk forsørgende siden før 22 år på grund af fysisk eller psykisk tilstand $ 225 pr. Barn

Liste over føderale kvalificerede visa

Følgende erhverv er berettigede til Federal Skilled Worker Permanent Residency Canada Visa, forudsat at de har de krævede CRS -point og mindst 67 point på FSW Points -nettet.

Forbundsfaglig fagliste

 1. 0011 Lovgivere Canada visum
 2. 0012 Seniorledere og embedsmænd
 3. 0013 Seniorledere - finansielle, kommunikationsmæssige og andre forretningsservices
 4. 0014 Seniorledere - sundheds-, uddannelses-, sociale og samfundstjenester og medlemsorganisationer
 5. 0015 Seniorledere - handel, transmission og andre tjenester, ian
 6. 0016 Seniorledere - byggeri, transport, produktion og forsyningsselskaber
 7. 0111 Finansdirektører Canada visum
 8. 0112 Personaleadministratorer Canada visum
 9. 0113 Indkøbschefer
 10. 0114 Andre administrative servicesledere
 11. 0121 Forvaltere af forsikrings-, fast ejendom og finansiel formidling
 12. 0122 Bank-, kredit- og andre investeringsforvaltere
 13. 0124 Ledere inden for reklame, marketing og PR
 14. 0125 Andre forretningsservicechefer Canada visum
 15. 0131 Ledere af telekommunikationsselskaber
 16. 0132 Ledere af post- og budtjenester
 17. 0211 Ingeniørledere Canada visum
 18. 0212 Arkitekt- og videnskabschefer
 19. 0213 Computer- og informationssystemledere
 20. 0311 Chefer i sundhedsvæsenets Canada -visum
 21. 0411 Regeringsledere - udvikling af sundhed og socialpolitik og programadministration
 22. 0412 Regeringschefer - økonomisk analyse, politikudvikling og programadministration
 23. 0413 Regeringschefer - Uddannelsespolitisk udvikling og programadministration
 24. 0414 Andre ledere i offentlig administration
 25. 0421 Administratorer - efteruddannelse og erhvervsuddannelse
 26. 0422 Skolechefer og administratorer af grundlæggende og sekundær uddannelse Canada visum
 27. 0423 Ledere inden for sociale, samfunds- og kriminalomsorg
 28. 0431 Visum til politifolk til Canada
 29. 0432 Brandchefer og ledende brandmænd Canada visum
 30. 0433 Kommissionære officerer af de canadiske styrker
 31. 0511 Bibliotek, arkiv, museum og kunstgalleri ledere
 32. 0512 Ledere - udgivelse, film, tv-spredning og scenekunst
 33. 0513 Rekreations-, sports- og fitnessprogram og servicedirektører
 34. 0601 Virksomheds salgschefer Canada visum
 35. 0621 Detail- og grossistledere
 36. 0631 Restaurant- og madservicechefer
 37. 0632 Overnatningsservicechefer Canada visum
 38. 0651 Ledere inden for kunde- og personlige tjenester.
 39. 0711 Byggeledere Canada visum
 40. 0712 Hjemmebygning og renoveringsledere
 41. 0714 Anlæggets drift og vedligeholdelsesledere
 42. 0731 Chefer i transport Canada visum
 43. 0811 Ledere inden for produktion og fiskeri af naturressourcer
 44. 0821 Chefer i landbrug Canada visum
 45. 0822 Chauffører i gartneri Canada visum
 46. 0823 Ledere i akvakultur Canada visum
 47. 0911 Fremstillingsledere Canada visum
 48. 0912 Hjælpeprojekter
 49. 1111 Finansielle revisorer og revisorer Canada visum
 50. 1112 Finans- og investeringsanalytikere Canada visum
 51. 1113 Værdipapiragenter, investeringsforhandlere og mæglere
 52. 1114 Andre finansielle ledere
 53. 1121 Personalepersonale Canada visum
 54. 1122 Professionelle erhverv inden for rådgivning inden for forretningsstyring
 55. 1123 Professionelle erhverv inden for reklame, marketing og PR
 56. 1211 Vejledere, kontorer og administrativt støttearbejdere
 57. 1212 Vejledere, økonomi- og forsikringskontoransatte
 58. 1213 Tilsynsførere, bibliotek, korrespondance og tilhørende information arbejdstagere Canada visum
 59. 1214 Vejledere, beskæftigelser med e-mail og distribution
 60. 1215 Vejledere, forsyningskæde, tracking og planlægning af koordinationer
 61. 1221 Administrative officerer Canada visum
 62. 1222 Executive assistenter
 63. 1223 Menneskelige ressourcer og ansættelsesofficerer
 64. 1224 Ejendomsadministratorer Canada visum
 65. 1225 Indkøbsagenter og officerer
 66. 1226 Konference- og begivenhedsplanlæggere
 67. 1227 Domstoleembedsmænd og fredsdommer
 68. 1228 Beskæftigelsesforsikring, immigration, grænsetjenester og indtægtsmedarbejdere Canada visum
 69. 1241 Administrative assistenter
 70. 1242 Juridiske administrative assistenter
 71. 1243 Medicinsk-administrative assistenter
 72. 1251 Rettens reportere, medicinske transkriptionister og beslægtede erhverv
 73. 1252 Erhverv inden for styring af sundhedsinformation
 74. 1253 Optagelsestyringsteknikere
 75. 1254 Statistiske embedsmænd og beslægtede erhverv inden for forskningsstøtte
 76. 1311 Regnskabsteknikere og bogholdere
 77. 1312 Forsikringsjusterere og skadesundersøgere
 78. 1313 Forsikringsgarantier Canada visum
 79. 1314 Bedømmere, værdiansættere og bedømmere
 80. 1315 Told-, skibs- og andre mæglere
 81. 2111 Fysikere og astronomer
 82. 2112 Kemikere
 83. 2113 Geovidenskabsmænd og oceanografer
 84. 2114 Meteorologer og klimatologer
 85. 2115 Andre faglige erhverv inden for fysisk videnskab
 86. 2121 Biologer og beslægtede forskere
 87. 2122 Skovbrugspersoner
 88. 2123 Landbrugsrepræsentanter, konsulenter og specialister
 89. 2131 Civilingeniører visum til Canada
 90. 2132 Mekanikingeniører
 91. 2133 Elektriske og elektroniske ingeniører
 92. 2134 Kemiske ingeniører visum til Canada
 93. 2141 Industri- og produktionsingeniører
 94. 2142 Ingeniører inden for metalindustrien
 95. 2143 Minedriftsingeniører til Canada
 96. 2144 Geologiske ingeniører
 97. 2145 Olieingeniører
 98. 2146 Visum til luftfartsingeniører Canada
 99. 2147 Computeringeniører (undtagen softwareingeniører og designere)
 100. 2148 Andre professionelle ingeniører, ian
 101. 2151 Arkitekter Canada visum
 102. 2152 Landskabsarkitekter
 103. 2153 Byplanlæggere og arealanvendelsesplanlæggere
 104. 2154 Landmåler
 105. 2161 Matematikere, statistikere og aktuarer
 106. 2171 Informationssystemanalytikere og konsulenter
 107. 2172 Databaseanalytikere og dataadministratorer
 108. 2173 Softwareingeniører og designere
 109. 2174 Computerprogrammerere og interaktive medieudviklere
 110. 2175 Webdesignere og -udviklere
 111. 2211 Kemiske teknologer og teknikere
 112. 2212 Geologiske og mineralteknologer og teknikere
 113. 2221 Biologiske teknologer og teknikere
 114. 2222 Landbrugs- og fiskeproduktinspektører
 115. 2223 Skovbrugsteknologer og teknikere
 116. 2224 Bevarings- og fiskeribetjente
 117. 2225 Landskabs- og gartnerieteknikere og specialister
 118. 2231 Civilingeniørteknologer og teknikere
 119. 2232 Mekaniske teknologer og teknikere
 120. 2233 Industri- og produktionsteknologer og teknikere
 121. 2234 Bygningsestimater Canada visum
 122. 2241 Elektriske og elektroniske teknikere og teknikere
 123. 2242 Elektroniske serviceteknikere (husholdnings- og forretningsudstyr)
 124. 2243 Industrielle instrumentteknikere og mekanik
 125. 2244 Flyinstrument, elektrisk og flyvemekanik, teknikere og inspektører
 126. 2251 Arkitektteknologer og teknikere
 127. 2252 Industrielle designere
 128. 2253 Udkast til teknologer og teknikere
 129. 2254 Jordundersøgelsesteknologer og teknikere
 130. 2255 Tekniske erhverv inden for geomatik og meteorologi
 131. 2261 Ikke-destruktive testere og inspektionsteknikere
 132. 2262 Ingeniørinspektører og tilsynsførende
 133. 2263 Inspektører inden for offentlig og miljømæssig sundhed og arbejdsmiljø
 134. 2264 Bygningsinspektører Canada visum
 135. 2271 Luftpiloter, flyingeniører og flyveinstruktører
 136. 2272 Flyveledere og beslægtede erhverv
 137. 2273 Dæk officerer, vandtransport
 138. 2274 Ingeniørofficerer, vandtransport
 139. 2275 Jernbanetrafikcontrollere og søtrafikregulatorer
 140. 2281 Teknikere til computernetværk
 141. 2282 Brugersupportteknikere
 142. 2283 Teknikere til test af informationssystemer
 143. 3011 Sygeplejekoordinatorer og vejledere
 144. 3012 Registrerede sygeplejersker og registrerede psykiatriske sygeplejersker
 145. 3111 Speciallæger
 146. 3112 Læger og familielæger
 147. 3113 Tandlæger
 148. 3114 Dyrlæger
 149. 3121 Optometrister
 150. 3122 Kiropraktorer
 151. 3124 Allierede primære sundhedsudøvere
 152. 3125 Andre faglige erhverv inden for diagnosticering og behandling af sundhed
 153. 3131 Apotekere
 154. 3132 Diætister og ernæringseksperter
 155. 3141 Audiologer og talesprogspatologer
 156. 3142 Fysioterapeuter
 157. 3143 Ergoterapeuter
 158. 3144 Andre faglige erhverv inden for terapi og vurdering
 159. 3211 Medicinske laboratorieteknologer
 160. 3212 Medicinske laboratorieteknikere og patologassistenter
 161. 3213 Dyresundhedsteknologer og veterinærteknikere
 162. 3214 Respiratoriske terapeuter, kliniske perfusionister og hjerte-lungeteknologer
 163. 3215 Medicinske strålingsteknologer
 164. 3216 Medicinske sonografer
 165. 3217 Kardiologiske teknologer og elektrofysiologiske diagnostiske teknologer, ian
 166. 3219 Andre medicinske teknologer og teknikere (undtagen tandhygiejne)
 167. 3221 Tandlæger
 168. 3222 Tandhygienister og tandterapeuter
 169. 3223 Tandteknologer, teknikere og laboratorieassistenter
 170. 3231 Optikere
 171. 3232 Udøvere af naturlig helbredelse
 172. 3233 Licensierede praktiske sygeplejersker
 173. 3234 Paramediske besættelser
 174. 3236 Massageterapeuter
 175. 3237 Andre tekniske erhverv inden for terapi og vurdering
 176. 4011 Universitetsprofessorer og undervisere
 177. 4012 Assistenter til undervisning og forskning
 178. 4021 College og andre erhvervsinstruktører
 179. 4031 Gymnasielærere
 180. 4032 Grundskole- og børnehagelærere
 181. 4033 Uddannelsesrådgivere
 182. 4111 dommere
 183. 4112 Advokater og Quebec-notarier
 184. 4151 Psykologer
 185. 4152 Socialarbejdere
 186. 4153 Familie, ægteskab og andre beslægtede rådgivere
 187. 4154 Professionelle erhverv inden for religion
 188. 4155 Prøve- og prøveløshuse og beslægtede erhverv
 189. 4156 Ansættelsesrådgivere
 190. 4161 Naturlige og anvendte videnskabspolitiske forskere, konsulenter og programmedarbejdere
 191. 4162 Økonomer og økonomiske politik forskere og analytikere
 192. 4163 Forretningsudviklingsofficerer og marketingforskere og konsulenter
 193. 4164 Socialpolitiske forskere, konsulenter og programmedarbejdere
 194. 4165 Sundhedspolitiske forskere, konsulenter og programmedarbejdere
 195. 4166 Uddannelsespolitiske forskere, konsulenter og programofficerer
 196. 4167 Forskere, konsulenter og programansvarlige inden for rekreation, sport og fitness
 197. 4168 Programofficerer, der er unikke for regeringen
 198. 4169 Andre erhverv inden for samfundsvidenskab, ian
 199. 4211 Paralegal og beslægtede erhverv
 200. 4212 Social- og samfundstjenestearbejdere
 201. 4214 Uddannelsesinstitutioner og assistenter
 202. 4215 Instruktører for personer med handicap
 203. 4216 Andre instruktører
 204. 4217 Andre religiøse erhverv
 205. 4311 Politifolk (undtagen bestilt)
 206. 4312 Brandmænd
 207. 4313 De ikke-bestilte rækker af de canadiske styrker
 208. 5111 bibliotekarer
 209. 5112 Konservatorer og kuratorer
 210. 5113 arkiver
 211. 5121 Forfattere og forfattere
 212. 5122 Redaktører
 213. 5123 Journalister
 214. 5125 Oversættere, terminologer og tolke
 215. 5131 Producenter, instruktører, koreografer og beslægtede erhverv
 216. 5132 Dirigenter, komponister og arrangører
 217. 5133 Musikere og sangere
 218. 5134 Dansere
 219. 5135 Skuespillere og komikere
 220. 5136 Malere, billedhuggere og andre billedkunstnere
 221. 5211 Teknikere til biblioteker og offentlige arkiver
 222. 5212 Tekniske erhverv knyttet til museer og kunstgallerier
 223. 5221 Fotografer
 224. 5222 Film- og videokameraoperatører
 225. 5223 Grafikerteknikere
 226. 5224 Broadcast-teknikere
 227. 5225 Teknikere til lyd- og videooptagelse
 228. 5226 Andre tekniske og koordinerende erhverv inden for film, tv-transmission og scenekunst
 229. 5227 Støtte erhverv inden for film, tv-spredning, fotografering og scenekunst
 230. 5231 Annoncører og andre tv-stationer
 231. 5232 Andre kunstnere, ian
 232. 5241 Grafisk designere Canada visum
 233. 5242 Interiørarkitekter og indretningsarkitekter
 234. 5243 Teater, mode, udstilling og andre kreative designere
 235. 5244 Kunsthåndværkere og håndværkere
 236. 5245 Mønstreproducenter - tekstil-, læder- og pelsprodukter
 237. 5251 Atleter
 238. 5252 Coaches Canada visum
 239. 5253 Sportsembedsmænd og dommere Canada visum
 240. 5254 Programledere og instruktører inden for rekreation, sport og fitness
 241. 6211 Vejledere til detailsalg
 242. 6221 Tekniske salgsspecialister - engroshandel
 243. 6222 Detail- og engroskøbere
 244. 6231 Forsikringsagenter Canada visum
 245. 6232 Ejendomsmæglere og sælgere
 246. 6235 Finansielle salgsrepræsentanter
 247. 6311 Vejledere for madservices
 248. 6312 Executive husholderske
 249. 6313 Vejledere til indkvartering, rejser, turisme og relaterede tjenester
 250. 6314 Vejledere for kunde og informationstjenester
 251. 6315 Rengøringsledere
 252. 6316 Vejledere af andre tjenester
 253. 6321 Chefs Canada visum
 254. 6322 kokke
 255. 6331 Slagtere, kødskærer og fiskehandlere - detailhandel og engroshandel
 256. 6332 bagere Canada visum
 257. 6341 Frisører og barbersaloner
 258. 6342 Skræddersy, omklædere, furrier og fræser
 259. 6343 Sko reparatører og skomagere
 260. 6344 Juvelerer, smykke- og urværksteder og beslægtede erhverv
 261. 6345 Møbelpolstrer Canada visum
 262. 6346 Begravelsesdirektører og balsamere
 263. 7201 Entreprenører og tilsynsførende, bearbejdning, metalformning, formning og opstilling af brancher og relaterede erhverv
 264. 7202 Entreprenører og tilsynsførende, elektrisk handel og telekommunikation
 265. 7203 Entreprenører og tilsynsførende, pipefitting-handler
 266. 7204 Entreprenører og vejleder, tømrerarbejde
 267. 7205 Entreprenører og vejledere, andre byggefag, montører, reparatører og servicere
 268. 7231 Maskinister og inspektører til bearbejdning og værktøj
 269. 7232 Værktøjs- og dørproducenter
 270. 7233 visum til metalarbejdere i metalplader
 271. 7234 Kedelproducenter
 272. 7235 Strukturer og montører af strukturelt metal og plader
 273. 7236 Jernarbejdere
 274. 7237 Svejsere Canada visum
 275. 7241 Elektrikere (undtagen industri- og elsystem)
 276. 7242 Industrielektrikere Canada visum
 277. 7243 Elektriker til elektricitetssystem Canada visum
 278. 7244 Ellednings- og kabelarbejdere
 279. 7245 Telekommunikationslinie- og kabelarbejdere
 280. 7246 Telekommunikationsinstallations- og reparationsarbejdere
 281. 7247 Kabel-tv-service og vedligeholdelsesteknikere
 282. 7251 Vvs -installatører Canada visum
 283. 7252 Steamfitters, pipefitters og sprinklersysteminstallatører
 284. 7253 Gasmontører Canada visum
 285. 7271 Carpenters Canada visum
 286. 7272 Snedkermester Canada visum
 287. 7281 Visa til murer
 288. 7282 Betonefterbehandlere
 289. 7283 Flisestillere Canada visum
 290. 7284 Pudsere, installatører af gipsvægge og efterbehandlere og lædre
 291. 7291 Tagdækkere og helvedesild
 292. 7292 Glaziers Canada visum
 293. 7293 Isolatorer Canada visum
 294. 7294 Malere og dekoratører (undtagen indretningsarkitekter)
 295. 7295 Gulvbelægningsinstallatører Canada visum
 296. 7301 Entreprenører og vejledere, mekanikere
 297. 7302 Entreprenører og tilsynsførere, operatørbesætninger på tungt udstyr
 298. 7303 Vejledere, trykning og relaterede erhverv
 299. 7304 Vejledere, jernbanetransport
 300. 7305 Vejledere, motortransport og andre jordtransitører
 301. 7311 Anlægsmaskiner og industriel mekanik
 302. 7312 Kraftigt udstyr mekanikere Canada visum
 303. 7313 Køle- og klimaanlægsmekanik
 304. 7314 Jernbane Carmen / kvinder
 305. 7315 Flymekanik og flyinspektører
 306. 7316 Maskinmontører Canada visum
 307. 7318 Elevatorkonstruktører og mekanik
 308. 7321 Serviceteknikere til biler, lastbil- og busmekanikere og mekaniske reparatører
 309. 7322 Motorkøretøjs reparatører Canada visum
 310. 7331 Olie og fast brændstofopvarmningsmekanik
 311. 7332 Servicere og reparatører af apparater
 312. 7333 Elektrisk mekaniker Canada visum
 313. 7334 Motorcykel, terrænkøretøj og anden relateret mekanik
 314. 7335 Andre reparatorer af små motorer og mindre udstyr
 315. 7361 Jernbane- og gårdslokomotører
 316. 7362 Jernbaneledere og bremsere / kvinder
 317. 7371 Kranførere Canada visum
 318. 7372 Boremaskiner og blæsere - overfladedrift, stenbrud og konstruktion
 319. 7373 Vandbrøndborere Canada visum
 320. 7381 Trykpresseoperatører
 321. 7384 Andre erhverv og beslægtede erhverv, ikke mindst
 322. 8211 Vejledere, skovhugst og skovbrug
 323. 8221 Tilsynsførende, minedrift og stenbrud
 324. 8222 Entreprenører og tilsynsførende, olie- og gasboring og serviceydelser
 325. 8231 Minearbejdere til underjordisk produktion og udvikling
 326. 8232 Borere til olie- og gasbrønde, serviceværksteder, testere og beslægtede medarbejdere
 327. 8241 Logemaskiner operatører Canada visum
 328. 8252 Landbrugstjenesteentreprenører, landbrugsovervågere og specialiserede husdyrarbejdere 8255 Entreprenører og tilsynsførende, landskabspleje, grundvedligeholdelse og havebrugstjenester
 329. 8261 Fiskerimestre og officerer
 330. 8262 Fiskere/kvinder Canada visum
 331. 9211 Tilsynsførende, mineral- og metalforarbejdning
 332. 9212 Tilsynsførende, olie-, gas- og kemisk behandling og forsyningsselskaber
 333. 9213 Tilsynsførende, forarbejdning af mad, drikkevarer og tilknyttede produkter
 334. 9214 Tilsynsførende, fremstilling af plast og gummiprodukter
 335. 9215 Tilsynsførende, forarbejdning af skovprodukter
 336. 9217 Tilsynsførende, bearbejdning og fremstilling af tekstil-, stof-, pels- og læderprodukter
 337. 9221 Tilsynsførende, montering af motorkøretøjer
 338. 9222 Tilsynsførende, elektronikproduktion
 339. 9223 Tilsynsførende, fremstilling af elektriske produkter
 340. 9224 Tilsynsførende, fremstilling af møbler og inventar
 341. 9226 Tilsynsførende, fremstilling af andre mekaniske produkter og metalprodukter
 342. 9227 Tilsynsførende, fremstilling og montering af andre produkter
 343. 9231 Central kontrol- og procesoperatører, visum til mineral- og metalforarbejdning
 344. 9232 Operatører af olie, gas og kemiske processer
 345. 9235 Operatører til fremstilling af papirmasse, papirfremstilling og belægning
 346. 9241 Kraftteknikere og kraftsystemoperatører
 347. 9243 Operatører af vand- og affaldsbehandlingsanlæg Canada visum

Federal Visa for færdige fag

Føderale dygtige fag har ingen minimumskrav til uddannelse. FST Canada Visa-kandidater skal have mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring i en faglært erhverv.

Ansøgere fra Federal Skilled Trades er ikke påkrævet for at foretage en uddannelsesvurdering.

Kandidater skal enten have et tilbud om beskæftigelse i deres faglige handel i Canada eller et kvalifikationsbevis i deres faglærte handel udstedt af en canadisk myndighed som Red Seal.

FSTP tillader personer med gyldige arbejdstilbud og kvalifikationer at få permanent ophold i en canadisk provins eller område (undtagen Quebec).

Berettigelseskriterier til Federal Skilled Trades Program Canada Visa

For at kvalificere sig til et Federal Skilled Trades Visa skal ansøgere:

 • have gyldige jobtilbud om fuldtidsbeskæftigelse fra op til to arbejdsgivere i Canada i mindst et år ELLER et kvalifikationsbevis fra et provinsielt eller territorialt organ
 • fremlægge bevis for sproglige evner på Canadian Level Benchmark (CLB) 5 til tale og lytte, CLB 4 til læsning og skrivning
 • have mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring inden for faglærte fag i de fem år, før du ansøger
 • være i stand til at demonstrere færdigheder og erfaring, og at de har udført besættelsens væsentlige opgaver

Hvad er et kvalifikationsbevis fra et provinsielt eller territorialt organ

Et kvalifikationsbevis beviser, at en FST -ansøger, der er faguddannet, har de rette færdigheder, erfaringer og kvalifikationer til at arbejde i et fagligt erhverv i Canada.

Denne ækvivalensproces gennemføres sædvanligvis af en Red Seal Challenge i den canadiske provins.

Med dette kvalifikationsbevis anerkendes deres udenlandske handler kvalifikationer nu officielt i Canada.

Derfor vil enten en sikring af et jobtilbud eller en vellykket udfordring med Red Seal skubbe en ansøgning igennem Express Entry to Invitation to Apply -status.

Canadas føderale faglærte ansøgningsgebyrer

Canada ansøgningsgebyr CAD
Hovedansøger ($ 825 behandlingsgebyr + $ 500 gebyr for permanent ophold) $ 1,325
Ægtefælle eller partner i almindelig lov (behandlingsgebyr på $ 825 + gebyr på $ 500 for permanent ophold) $ 1,325
Et forsørgelsesbarn til hovedansøgeren, der er under 22 år og ikke er ægtefælle eller samlever, eller som er 22 år eller ældre, der har været ude af stand til at være økonomisk forsørgende siden før 22 år på grund af fysisk eller psykisk tilstand $ 225 pr. Barn

Canada Experience Class Visa

Canadiske vikarer, der ønsker at bo permanent i Canada, kan deltage i Canadian Experience Class (CEC).

Disse personer har allerede slået sig ned i det canadiske samfund, opbygget vigtige netværk i deres lokalsamfund og karriere og opnået værdifuld viden, færdigheder og erfaring inden for erhverv, uddannelse, sundhed og socialt arbejde.

CEC Canada Visa -kandidater skal opfylde følgende krav:

Berettigede kandidater skal erklære deres interesse for at immigrere til Canada, oprette en online profil for hurtig adgang og modtage en invitation til at ansøge om permanent ophold.

 • ansøgere skal have mindst et års faglært, faglig eller teknisk arbejdserfaring i Canada inden for 36 måneder efter ansøgningsdatoen og
 • Opnå canadisk sprogbenchmark (CLB) på 5 ("indledende mellemliggende") eller 7 ("tilstrækkelig mellemkundskab"), afhængigt af jobets niveau; og
 • Planlæg at bo og arbejde uden for provinsen Quebec. Ansøgere eople, der ønsker at bo og arbejde i Quebec -provinsen, kan ansøge om Quebec Experience Class Visa.

For mange internationale kandidater er den canadiske oplevelsesklasse den hurtigste og nemmeste måde at blive fastboende på. Canadiske uddannelsesinstitutioner, hvor de har afsluttet deres studier, kan give dem mulighed for at blive i Canada for at få deres arbejdstilladelse.

Kandidater, der har arbejdet inden for et kvalificeret fagligt eller teknisk felt i mindst et år, kan deltage i Express Entry Pool.

Canada Visa behandlingstider

Den canadiske regering forpligter sig til at behandle alle Canada Visa -ansøgninger i klasser om økonomisk migration på så lidt som seks måneder.

Hurtig indlogning

Kontroller eksportberettigelse

Tjek din eksportberettigelse nu med vores gratis online Canada Visa -vurdering. Hånd gennemgået af en immigrationsspecialist